admin

รู้ได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี

good-health-dog

หากท่านต้องการดูสัตว์เลี้ยงที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนของเราคงอยากได้สัตว์เลี้ยงที่แข็งแรงไม่ใช่ซื้อมาแล้วต้องพาไปรักษาทันที สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดจะมีสิ่งที่บ่งบอกเป็นหลักเกี่ยวกับความแข็งแรงหรือความร่าเริงในตัวเอง Continue reading →

Posted by admin in ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

พื้นที่สำหรับเล่นกับสัตว์เลี้ยง

garden

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้เวลากับสัตว์เลี้ยงหลายๆ คนมองว่าต้องเป็นสนามเด็กเล่นหรือสวนที่มีบริเวณกว้างซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ต้องคำนึงถึงสัตว์เลี้ยงที่ตนเองมีว่าหากอยู่ในสถานที่นั้นๆ แล้วจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ Continue reading →

Posted by admin in ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง

dog home

สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งเพื่อนของมนุษย์เรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันการเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์นั้นมีอยู่หลายองค์ประกอบด้วยกันในการเริ่มต้นการเข้ามาของสมาชิกใหม่ในบ้านของท่าน จึงต้องคิดก่อนที่จะเลี้ยง Continue reading →

Posted by admin in ข้อมูลสัตว์เลี้ยง