เลี้ยงปลาต้องมีพื้นฐานอย่างไร

gold-fish

การเลือกปลาควรจะดูตอนกลางวันที่จะทำให้แสงสว่างเพียงพอไม่เป็นการหลอกตา ดูตัวปลาว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่เช่นครีบ รอยอื่นบนตัวปลา เกร็ด ลักษณะการว่ายน้ำที่ควรจะเป็นไม่ปกติซึ่งอาจจะต้องอาศัยการสังเกตหรือมีความรู้มาบ้างแล้ว สีสันที่ชัดเจนกว่าตัวอื่นเป็นเครื่องวัดว่าปลาที่ต้องการนั้นแข็งแรงสุด

 

fish-gold

การเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามหรือเป็นธุรกิจก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไปตามพันธุ์หรือความแข็งแรงของปลาเอง เห็นได้บ่อยเมื่อสมัยก่อนจะเป็นปลาทองซึ่งการเลี้ยงดูก็ไม่อยากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปลาหางนกยูง ปลาทองเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดจากประเทศจีนและถูกพัฒนาโดยชาวญี่ปุ่นให้เกิดความสวยงามมากขึ้น ปลาทองนั้นหากเลี้ยงในตู้มากๆ ควรจะใส่ออกซิเจนในตู้ด้วย และเรื่องของน้ำที่ไม่ว่ายังไงก็จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนน้ำ เนื่องจากน้ำประปามีการผสมคลอรีนจึงทำให้เมื่อเปลี่ยนน้ำด้วยน้ำประปาจะส่งผลโดยตรงต่อปลาทันทีถึงขั้นทำให้ปลาตายได้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของอาหารควรให้ในขนาดปริมาณที่เหมาะสมต่อจำนวนของปลามิเช่นนั้นจะทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดโรค ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลาโดยที่แต่ละชนิดควรจะทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ถึงปลานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น