Extinct-animals

สัตว์ 5 ชนิดที่สูญพันธุ์เร็วที่สุดในโลก

สัตว์ป่าในโลกของเราลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง เพียงช่วงเวลาไม่ถึง 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันมีสัตว์ 5 ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เร็วที่สุดในโลก นับเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างมาก เรามาชมกันดีกว่าว่าสัตว์เหล่านั้นมีอะไรกันบ้าง

เสือดาวอามูร์

เสือดาวอามูร์เป็นเสือสายพันธ์หายากมากที่สุด ในตระกูลเสือขนาดใหญ่ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เสือดาวไซบีเรีย จัดเป็นเสือดาวอีกชนิดหนึ่ง โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับเสือดาวทั่วไป เพียงแต่ว่าลายจุดตามลำตัวของมัน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเสือดาวชนิดอื่นแล้ว จะมีลายค่อนข้างเล็กกว่า อีกทั้งยังอยู่ชิดติดกันมากกว่า พวกมันอาศัยอยู่ในป่าทางตะวันออกของรัสเซีย ปัจจุบันนี้คาดว่าเหลือเพียงแค่ 84 ตัว มันถูกล่าเพราะนำขนของพวกมันไปทำเครื่องนุ่งห่ม

แรดดำ

ชอบอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือบางครั้งก็อาศัยอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆ ประมาณ 4 – 5 ตัว มีนิสัยดุร้าย ฉุนเฉียวง่ายกว่าแรดขาว ถึงกระนั้นมันก็มีสายตาไม่ดี จึงอาศัยการฟังกับการดมกลิ่น เป็นหลัก หูของมันจึงหมุนได้ค่อนข้างกว้าง ปัจจุบันนี้มีแรดดำ หลงเหลืออยู่แค่ 5,000 ตัวเท่านั้น อันเนื่องมาจากการล่าเพื่อนำนอแรดไปค้าในตลาดมืด ทำให้พวกมันถูกคุกคามอย่างรุนแรง

อุรังอุตังบอร์เนียว

มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีอายุยืนถึง 35 ปีถ้าใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถ้านำมาเลี้ยงในกรงมันมีอายุยืนยาวได้นานถึง 60 ปี พวกมันอาศัยอยู่ในป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว ปัจจุบันนี้มีเหลือแค่ 1,500 ตัวเท่านั้น การที่พวกมันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อันเนื่องมากจากที่อยู่อาศัยถูกทำลายและโดนล่า

กอริลลาครอสริเวอร์

พวกมันอาศัยอยู่ในเขตเล็กๆ ระหว่างประเทศไนจีเรียและแคมเมอร์รูน ซึ่งมีความพิเศษคือ มีกระโหลกและฟันแตกต่างไปจากกอริลล่าลุ่มตะวันตก ปัจจุบันเหลืออยู่ 200-300 ตัว เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ทำการรุกล้ำอาณาเขตของพวกมันและออกล่า สำหรับการล่ากอริลลาเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากแต่เป็นอันน่าเศร้าตรงที่การบังคับใช้กฎหมายหละหลวมจนเกินไป

ช้างสุมาตรา

พบได้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เท่านั้น ช้างสายพันธ์นี้ มีรูปร่างขนาดเล็กกว่าช้างเอเชียชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังมีลำตัวสีเทาจาง มีรอยด่างน้อยกว่าช้างเอเชียประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีจุดสีชมพูบนใบหูเท่านั้น บ้านของมันคือพื้นที่ป่าอันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ มีช้างมากมายหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หากแต่ช้างสุมาตรานั้นมีสถานะใกล้สูญพันธุ์มากกว่าสายพันธ์อื่นๆ ในปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่น้อยกว่า 3,000 ตัว เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย