พื้นที่สำหรับเล่นกับสัตว์เลี้ยง

garden

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้เวลากับสัตว์เลี้ยงหลายๆ คนมองว่าต้องเป็นสนามเด็กเล่นหรือสวนที่มีบริเวณกว้างซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ต้องคำนึงถึงสัตว์เลี้ยงที่ตนเองมีว่าหากอยู่ในสถานที่นั้นๆ แล้วจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่แม้กระทั้งสุนัข เพราะมีหลายครั้งที่นำสุนัขไปเดินเล่นตามสนามต่างๆ ซึ่งเกิดการทำร้ายบุคคลอื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าของไม่สามารถควบคุมได้ทันเวลา ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะสัตว์เลี้ยงที่มีอารมณ์ไม่มั่นคงเนื่องจากสัญชาตญาณที่มีการสั่งให้ทำลงไป เช่นตัวอย่างที่สุนัขทำร้ายคนอาจเป็นเพราะสุนัขคิดว่าบุคคลนั้นจะมาทำร้ายเจ้าของ ไม่น่าไว้วางใจ ตื่นคน รวมถึงฮอร์โมนเองที่เป็นสิ่งกระตุ้น ดูความเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงที่มีว่าควรจะไปที่ใดได้และเลือกช่วงเวลาที่มีคนอยู่ไม่มาก

 

เมื่ออยู่ในที่มีคนเป็นจำนวนมาก

 

park

ทุกครั้งเวลาที่พาออกไปนอกบ้านจะต้องทำการเตรียมพร้อมให้กับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดดังนี้ สุนัขควรมีที่ครอบปากเพื่อป้องกันการทำร้ายผู้อื่น สายจูงที่มีความแข็งแรงมากพอในการทนต่อแรงดึง หากไม่ทำการเตรียมพร้อมบ้างครั้งจะทำให้เกิดความสูญเสียภายหลังตามมา บางครั้งพื้นที่บริเวณบ้านก็เพียงพอถ้ามีการจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยก็จะมีมากพอซึ่งปลอดภัยกับทุกคนรวมถึงสัตว์เลี้ยงของตนเองที่จะไม่ประสบอันตราย