cat_a

น้องแมวก็มีปัญหาหัวใจ เกิดจากสาเหตุอะไร

มีแมวจำนวนมากที่ประสบปัญหาเป็นโรคหัวใจ มักไม่ค่อยแสดงอาการเจ็บป่วยให้เจ้าของเห็น ยกเว้นเสียแต่ว่าน้องแมวเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้น ซึ่งเป็นอาการที่จัดอยู่ในขั้นร้ายแรงแล้วจริงๆ แมวสามารถเป็นโรคหัวใจอยู่ได้เป็นเวลานานโดยไม่แสดงอาการป่วย หากอาจแสดงอาการขึ้นก็ต่อเมื่อมีความเครียด

โรคหัวใจในแมว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่…

เกิดขึ้นหลังจากกำเนิด

ส่วนใหญ่แล้วน้องแมวมักจะแสดงอาการ เมื่ออายุ 9-10 ปี โดยแมวสายพันธุ์แท้มักมีความเสี่ยงสูงมากกว่า ก็จะสามารถแสดงอาการป่วยได้ตั้งแต่อายุยังเล็ก

เกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิด

ถ้ามีความผิดปกติรุนแรงก็มักจะแสดงอาการตั้งแต่อายุก่อน 1 ปี

น้องแมวจะแสดงอาการอย่างไรออกมาบ้าง ?

สำหรับแมวที่ประสบภาวะอาการหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นอาการขั้นร้ายแรง มักจะแสดงอาการหายใจอย่างยากลำบาก การยุบเข้า – ออกของช่องอกหรือท้องที่มีความรุนแรงมากกว่าปกติ และอาจหายใจเร็วขึ้นซึ่งอาจมีอัตราการการหายใจมากกว่า 30 ครั้ง/นาที สำหรับอาการไอที่ปรากฏแมวมักเกิดจากระบบทางเดินหายใจมากกว่า นอกจากนี้แมวบางตัวอาจแสดงอาการกระวนกระวายใจ, พบการซึมกว่าปกติ, ชอบหลบซ่อนตัว, เบื่ออาหาร และไม่มีแรง

นอกจากนี้อาการสำคัญอีกอย่างคือ เกิดอัมพาตบริเวณ 2 ขาหลังอย่างเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการที่ลิ่มเลือดเข้าไปอุดตัน สังเกตได้จาก… ปลายเท้าเย็น, มีการเจ็บปวดเมื่อถูกสัมผัส, อุ้งเท้ามีสีม่วงคล้ำ รวมทั้งกล้ามเนื้อบวมแข็ง นอกจากนี้อาจพบลักษณะท้องมาน ช่องท้องมีความขยายใหญ่ ก็เป็นได้ ซึ่งถ้าแมวปรากฏอาการต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการวินิจฉัยจากสัตว์แพทย์โดยด่วน เพราะเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดสู่แมวตัวอื่นๆ ที่อยู่ภายในบ้านของคุณได้

เมื่อพบอาการดังกล่าว แนะนำให้รีบพาแมวไปพบแพทย์

สำหรับวิธีการวินิจฉัย ได้แก่ การถ่ายภาพรังสี x-rays , ตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยสัตว์แพทย์จะทำการวินิจฉัยเพื่อหาชนิดของโรคหัวใจนั้น หลังจากนั้นจึงมาทำการวางแผนการรักษา เพื่อควบคุมภาวะหัวใจล้มเหลวให้แข็งแรงขึ้น

และนอกเหนือไปจากโรคหัวใจอันเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างภายในหัวใจแล้ว ‘แมว’ ก็ยังสามารถพบความผิดปกติอื่นๆ ได้อีก ซึ่งสามารถทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจในภายหลังได้ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นภาวะที่มักพบในแมวที่มีอายุมากแล้ว เพราะฉะนั้นจึงควรมีการป้องกัน เฝ้าระวัง รวมทั้งหมั่นตรวจสุขภาพแมวเป็นประจำทุกปี ถ้าพบความผิดปกติตั้งแต่ช่วงแรก สัตว์แพทย์ก็จะช่วยลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้ อีกทั้งยังช่วยทำให้แมวมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีกด้วย